De Scheffer 2024

Tot 1 oktober 2023 kan je je hier aanmelden voor De Scheffer 2024.
Let er op dat je alle gegevens en bestanden in 1 keer moet aanleveren. Tussendoor opslaan is niet mogelijk.
Half november 2023 hoor je van ons of je 1 van de 3 genomineerde bent.

Mocht het online aanmelden niet lukken dan kan je mailen naar Niels Zegers (voorzitter De Scheffer en bestuurslid Vereniging Dordrechts Museum)descheffer@verenigingdordrechtsmuseum.nl<

You can register here for the De Scheffer 2024 until October 1 2023.
Please note that you need to submit all your details and files in one go. It is not possible to save as you go along.

You will hear mid November 2023 whether you are one of the three nominees.

If you have any problems registering online, please email Niels Zegers (chairman De Scheffer and boardmember Vereniging Dordrechts Museum): descheffer@verenigingdordrechtsmuseum.nl<

logo


Woonadres / Residential address

Atelieradres / Studio address

Plaats hier uw cv in word of pdf

Upload your CV here in word or PDF format


Slechts één bestand. / One file only.
256 MB limiet. / 256 MB limit.
Toegestane types / Permitted file types: pdf, doc, docx, ppt, pptx.

 
Slechts één bestand. / One file only.
256 MB limiet. / 256 MB limit.
Toegestane types / Permitted file types: pdf, doc, docx, ppt, pptx.

Sla het bestand op als: Achternaam_tussenvoegsel_Voornaam_titel_jaar_materiaal_LxBxD.jpg
Maten in centimers.

Save the files as follows: Last name_surfix_first name_title_year_material_LxWxD.jpg
Dimensions in centimeters.


Maximaal 10 bestanden. / Maximum 10 files.
256 MB limiet. / 256 MB limit.
Toegestane types / Permitted file types: jpg, JPG, jpeg, png.
 

Voeg bij de afbeeldingen ook een contactsheet toe met de titel van het werk, jaar, formaat en materiaal. Een voorbeeld contactsheet kan je hier downloaden.

Please also include a contact sheet for your images with the title of the work, year, dimensions and materials. You can download a sample contact sheet here.


Slechts één bestand. / One file only.
256 MB limiet. / 256 MB limit.
Toegestane types / Permitted file types: pdf, doc, docx, ppt, pptx.